30 % POPUSTA ZA RANU PRIJAVU NA TEČAJ ILI RADIONICU
Više
Jednodnevne stručne i tematske radionice
Više
ABECEDA DOBRO UREĐENOG POSLOVANJA
Više
ZAJEDNO DO USPJEHA
Više

Novosti

News

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH DO 30 GODINA STAROSTI

1. Oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću ( 17,2% na bruto iznos ) do 5 godina ili 30 godina starosti, uz uvjet: u...

MINIMALNA PLAĆA ZA 2016. GODINU

Minimačna plaća za 2016.godinu iznosi bruto 3.120 kn, neto 2.496 kn, ukupni trošak isplate minimalne plaće 3.656,64 kn.

ČLANARINA HGK

Od 01.01.2016. članarina HGK 42 kn mjesečno, za sva mala poduzeća

Izračun plaće

Salary

Vrsta
Bruto plaća:
kn

MIO I stup ( 15% ):
MIO II stup ( 5% ):

Dohodak:

Osobni odbitak koeficijent:
Osobni odbitak:

Porezna osnovica:
Porez:
Do 2.200, stopa 12%:
Do 13.200, stopa 25%:
Iznad 13.200, stopa 40%:

Stopa prireza:
Prirez:

Neto plaća:
kn

Doprinosi na plaću (17,20%):

Ukupni trošak poduzeća:

Izračunaj

Ugovor o djelu

Service contract

Vrsta
Bruto iznos:
kn

MIO I stup ( 15% ):
MIO II stup ( 5% ):

Dohodak:

Porez 25%:

Stopa prireza: %
Prirez:

Neto za isplatu:
kn

Doprinos za zdravstveno (15%):

Ukupni trošak poduzeća:

Izračunaj

AUTORSKI HONORAR

Royalty

Vrsta
Bruto iznos:
kn

Honorar umjetnika: Da Ne

Priznati trošak:

Dohodak:

Porez 25%:

Stopa prireza:
Prirez:

Neto za isplatu:
kn

Ukupni trošak poduzeća:

Izračunaj